Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-vergunningen

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen liggen van 8 oktober tot en met 18 november ter inzage.

Waar kan ik het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen vinden?

 • De documenten voor het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen kunt u hier online inzien (Zie 'Fase 3: planfase', kopje 'Ontwerpbestemmingsplan' en 'Ontwerp-vergunningen').
 • Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.
 • Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen dient u voor het inzien van de stukken 24 uur van te voren een afspraak te maken via 0485-348 383.
 • Bent u niet in staat om naar het gemeentehuis te komen of het plan online te bekijken, neem dan telefonisch contact op. We zoeken vervolgens naar een passende oplossing.

In deze video lichten we toe wat een bestemmingsplan is, wat de vergunningen precies inhouden en hoe een zienswijze kunt indienen.

Informatiebijeenkomst afgelast i.v.m. coronavirus

Graag hadden we op 27 oktober een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis willen organiseren over het Energielandgoed. Deze bijeenkomst hadden we ook al bekend gemaakt in brieven naar de direct omwonenden van het Wells Meer en in de Staatscourant. Helaas hebben we op 8 oktober, op advies van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, moeten besluiten om de informatiebijeenkomst niet door te laten gaan. Door de nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt de Veiligheidsregio het onverantwoord om fysieke bijeenkomsten met meer dan vier personen te organiseren. In een eerder stadium hebben we, in verband met de coronamaatregelen, al besloten om extra services aan te bieden zoals de mogelijkheid om ook telefonisch of op afspraak een zienswijze in te dienen. Daarnaast houden we u via diverse kanalen op de hoogte. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

 • Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen via wellsmeer@bergen.nl of sturen naar Raadhuisstraat 2, 5854 ZJ Bergen (L).
 • Het indienen van een mondelinge zienswijze kan op het gemeentehuis. U dient hier wel een afspraak voor te maken via 0485-348 383.

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan?

 • Op deze pagina vindt u de overall planning en de planning voor fase 3.
 • In dit artikel leest u meer over de gecoördineerde procedure van het bestemmingsplan voor Energielandgoed Wells Meer met de benodigde vergunningen
 • In dit artikel leest u meer over het verschil tussen het bestemmingsplan en de vergunningen. Deze infographic helpt u daarbij.
 • In dit artikel leest u meer over het verschil tussen het bestemmingsplan en het inrichtingsplan. Deze infographic helpt u daarbij.
 • In dit artikel leest u meer over de gevolgen van het coronavirus op het project Energielandgoed Wells Meer.

Mocht u nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen