Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 30 april tot en met 10 juni ter inzage.

Waar kan ik het bestemmingsplan vinden?

  • De documenten voor het voorontwerpbestemmingsplan kunt u hier online inzien (Zie 'Fase 3: planfase', kopje 'Voorontwerpbestemmingsplan').
  • Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen dient u voor het inzien van de stukken 24 uur van te voren een afspraak te maken via 0485-348 383.
  • Bent u niet in staat om naar het gemeentehuis te komen of het plan online te bekijken, neem dan telefonisch contact op. We zoeken vervolgens naar een passende oplossing.

In deze video leggen wethouder Antoon Splinter, projectmanager Arno Derks en bestuurlijk projectleider Ellen Arts het proces en het bestemmingsplan op hoofdlijnen aan u uit.

Hoe kan ik een inspraakreactie indienen?

  • Een schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen via wellsmeer@bergen.nl of sturen naar Raadhuisstraat 2, 5854 ZJ Bergen (L).
  • Het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan op het gemeentehuis. U dient hier wel een afspraak voor te maken via 0485-348 383.

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan?

  • In dit artikel leest u meer over het bestemmingsplan en de vervolgstappen.
  • In dit artikel leest u meer over de planning van fase 3, de planfase, waar onder andere het vaststellen van het bestemmingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunningen en het uitwerken van het inrichtingsplan voor het Energielandgoed op de planning staan. Op deze pagina vindt u de overall planning en de planning voor fase 3.
  • In dit artikel leest u meer over de gevolgen van het coronavirus op het project Energielandgoed Wells Meer.
  • In dit artikel leest u meer over het verschil tussen het bestemmingsplan en het inrichtingsplan. Deze infographic helpt u daarbij.

 

Mocht u nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen