Ideeën ophalen in de omgeving

Gemeente Bergen wil zo veel mogelijk ideeën ophalen in de omgeving. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen willen we verder invulling geven aan het ontwerp en de invulling van het Energielandgoed Wells Meer. Dit doen we door ideeën op te halen bij de meedenkgroep, klankbordgroep en expertgroep van Energielandgoed Wells Meer. 

Inwoners betrekken

We willen inwoners zo veel als mogelijk betrekken bij Energielandgoed Wells Meer. Inwoners krijgen niet alleen een rol bij de realisatie van het project, maar moeten ook van het Energielandgoed kunnen profiteren. Energielandgoed Wells Meer is van en voor de Bergense inwoner. Het projectteam van Energielandgoed Wells Meer organiseert inloopavonden en bijeenkomsten om naar inwoners te luisteren, informatie op te halen, inwoners te informeren en hun vragen te beantwoorden. Daarnaast is er een meedenkgroep van inwoners samengesteld waarin we samen nadenken over de invulling van het Energielandgoed.

Meedenkgroep

Wij vinden het belangrijk om de wensen, belangen en eventuele zorgen van alle betrokken partijen serieus te nemen. Dat vraagt om een constante dialoog met en inlevingsvermogen van iedereen die betrokken is bij het Energielandgoed Wells Meer.

Via de meedenkgroep halen wij meningen, ideeën en wensen op bij de inwoners en ondernemers. Wat is hun mening over de ruimtelijke ontwikkelingen, energiemaatregelen en participatie in het gebied? Hoe zouden zij het graag zien?

Wat wordt er van de meedenkgroep gevraagd?

  • Zowel kritisch geluid als positieve bijdrage
  • Afvaardiging van de samenleving
  • Antennefunctie omgeving

De meedenkgroep geeft geen bindend advies, maar aanbevelingen. Vervolgens verzorgt het projectteam de verdere gang van zaken. De input, samen met de energievisie, de gemeentelijke doelstellingen en de kaders is het fundament voor Energielandgoed Wells Meer.

Ook is er de mogelijkheid voor belanghebbenden en geïnteresseerden om tussentijds via e-mail te reageren en input te leveren. Heeft u een vraag of een goed idee voor Energielandgoed Wells Meer?

Neem contact met ons op

Klankbordgroep

De klankbordgroep voor het Energielandgoed Wells Meer bestaat uit meerdere belangenorganisaties. Het doel van de klankbordgroep is om meningen, ideeën en wensen op te halen bij de verschillende belanghebbenden. Wat is hun mening over de ruimtelijke ontwikkelingen, energiemaatregelen en participatie in het gebied? Hoe zouden zij het graag zien? Achterhalen van belangen en behoeften. Tevens wordt er voor diverse onderwerpen en deelprojecten ook een toetsing gevraagd, bijvoorbeeld toetsing van de voorkeursmodellen.

Expertgroep

Het expertteam bestaat uit verschillende specialisten met kennis over onder andere: duurzame energie, techniek, gezondheid, participatie en gebiedsontwikkelingen. Concreet doel is dat er aanvullende en specifieke kennis opgehaald wordt in relatie tot de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. Uitgangspunt is dat trends en nieuwe ontwikkelingen op het vlak van duurzame energietechnieken gedeeld worden en hierover wordt gespard. Dit om zodoende een moderne ontwikkeling te realiseren gereed voor de toekomst. De toepasbaarheid hiervan wordt getoetst met het oog op financiële rendementen maar zeker ook op een gedragen ontwikkeling in, voor en door de omgeving. Tevens wordt er voor diverse onderwerpen en deelprojecten ook een toetsing gevraagd, bijvoorbeeld toetsing van de voorkeursmodellen.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen