Publicatie bestemmingsplan en vergunningen

Dinsdag 9 februari jl. stelde de raad het bestemmingsplan voor het Energielandgoed, inclusief de voorgestelde wijzigingen, vast. Daarnaast zijn de watervergunning en omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de windturbines verleend. Door de toepassing van de coördinatieregeling lopen de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de vergunningen tegelijkertijd. Het vastgestelde bestemmingsplan, waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd, is nu samen met de vergunningen gepubliceerd. Van donderdag 18 maart tot en met woensdag 28 april hebben belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Kan ik beroep indienen en hoe?

In de officiële bekendmaking in de Staatscourant en in het nieuwsbericht op deze website leest u wie er beroep kan instellen en hoe dit in zijn werk gaat. 

Officiële bekendmaking in Staatscourant.

Nieuwsbericht publicatie.

Waar kan ik de stukken vinden?

  • De stukken liggen van 18 maart tot en met 28 april ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Om deze stukken fysiek in te zien, dient u telefonisch een afspraak maken via 0485-348 383.
  • U kunt de stukken ook downloaden via deze pagina.
  • Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De bekendmaking van de watervergunning door Waterschap Limburg vindt u hier. 

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen