Inspraak

Hoe wilt u het Energielandgoed inrichten?

In week 26 (maandag 24 t/m vrijdag 28 juni) organiseerden we inspraakmomenten over de inrichting van het Energielandgoed Wells Meer. De reden hiervoor is de geplande vaststelling van het Masterplan voor het Energielandgoed door de gemeenteraad in december. Het voorkeursmodel bevat de inrichting van het Energielandgoed op hoofdlijnen en vormt de basis voor het Masterplan. Deze inspraakmomenten vormden een mogelijkheid om uw wensen en bezwaren aan ons kenbaar te maken, zodat wij deze informatie kunnen gebruiken bij het ontwerpen van het voorkeursmodel.

Interactieve enquĂȘte

De interactieve enquête was van maandag 24 juni tot zondag 7 juli beschikbaar.

Het Energielandgoed Wells Meer gaat bestaan uit verschillende elementen, zoals energiebronnen, natuur en recreatie. Welke elementen vinden de bewoners van gemeente Bergen belangrijk? Door middel van het invullen van de interactieve enquête konden deelnemers hun wensen en bezwaren aan ons kenbaar maken.

De enquête bestond uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte konden bewoners hun eigen Energielandgoed bouwen door middel van de interactieve rekentool. Hierin kon iedereen zelf aangeven, binnen de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven, welke elementen ze wel of niet en in welke mate in het Energielandgoed willen hebben. Het tweede gedeelte bestond uit een aantal vragen en stellingen.

Werkateliers

U kunt zich momenteel niet meer inschrijven voor de werkateliers.

Dinsdagavond 25 juni stond het werkatelier over de inrichting van het Energielandgoed Wells Meer op de planning. Het werkatelier van woensdagavond 26 juni is helaas komen te vervallen wegens te weinig aanmeldingen.

Tijdens het werkatelier keken we samen kritisch naar de optimale inrichting van het Energielandgoed en de gevolgen van deze keuzes op onder andere financiën, natuur en overlast. Het resultaat was een gezamenlijk ontworpen Energielandgoed waarin deze inrichtingskeuzes zijn verwerkt, wat voldoet aan de meegegeven kaders van de gemeenteraad en wat minimaal 870 TJ opwekt in het gebied Wells Meer van 444 hectare.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen