Projectteam

Het Energiehuis is de thuisbasis voor het projectteam Energielandgoed Wells Meer. Het projectteam houdt zich bezig met de voorbereidingen van de realisatie van Energielandgoed Wells Meer. Het mandaat ligt bij de gemeenteraad van Gemeente Bergen.  Aan het eind van elke fase besluit de gemeenteraad of het project Energielandgoed Wells Meer verder gaat. Momenteel bevinden we ons in fase 2: de ontwerpfase. We zijn bezig met het bepalen van het voorkeursmodel en het uitwerken van het masterplan dat in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bij vaststelling van het masterplan kan worden gestart met fase 3: de planfase. Hier vindt u een overzicht van de verschillende fases die we doorlopen bij de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer.

Wie zijn wij?

Wij stellen het projectteam dat zich inzet voor de realisatie van Energielandgoed Wells Meer graag aan u voor.

  • Arno Derks – Afdelingsmanager Ruimtelijk Domein/Projectmanager – Gemeente Bergen
  • Ellen Arts – Ambtelijk/bestuurlijk projectleider – Gemeente Bergen
  • Theo Tebarts – Financiën/grondverwerving – Gemeente Bergen
  • Marthe Gijpmans – Projectsecretaris – Gemeente Bergen
  • Johan van de Heijning– Projectleider techniek - Antea Group
  • Sacha Nabuurs – Projectleider communicatie – Viduro

Naast het vaste projectteam worden er op bepaalde expertises externe adviseurs of bureaus ingevlogen om het projectteam te ondersteunen.

Heeft uw vragen over het Energielandgoed Wells Meer?

Neem dan hier contact op met ons

Arno Derks

Ellen Arts

Theo Tebarts

Marthe Gijpmans

Johan van de Heijning

Sacha Nabuurs

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen
© Energielandgoed Wells Meer 2019
Created by Logo LR Internet