Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

Wanneer zijn de vergunningen definitief?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Wanneer zijn de vergunningen definitief?

Het vergunningenproces bestaat uit twee stappen: eerst worden de ontwerpvergunningen opgesteld en vervolgens de definitieve vergunningen. De ontwerpvergunningen wind en zon lagen tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in oktober/november 2020. De vergunningen voor het grootste deel van het Energielandgoed zijn op 23 februari 2021 verleend. Belanghebbenden die het niet eens waren met deze besluiten hebben vervolgens de mogelijkheid gehad om in beroep te gaan, zes partijen hebben hierop beroep ingediend bij Raad van State. Het bestemmingsplan en de vergunningen zijn daardoor nog niet onherroepelijk. Dit is pas het geval na een definitieve uitspraak van de Raad van State.

De inhoud van de beroepsschriften was aanleiding voor een herstelbesluit op de omgevingsvergunning windturbines van 23 februari 2021. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei 2022 besloten deze omgevingsvergunning te wijzigen.

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen