Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

Wanneer is het bestemmingsplan definitief?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Wanneer is het bestemmingsplan definitief?

Het bestemmingsplan hebben we uitgewerkt in drie stappen. Het voorontwerp hebben we na de inzageperiode uitgewerkt tot het ontwerpbestemmingsplan. En het ontwerpbestemmingsplan is na de inzageperiode uitgewerkt tot het definitieve bestemmingsplan. Hierin hebben we alle inspraakreacties en zienswijzen zo veel als mogelijk meegenomen. Dinsdag 9 februari 2021 heeft de raad het bestemmingsplan inclusief de voorgestelde wijzigingen, die uit de zienswijzen zijn voortgekomen, vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, is op 17 maart 2021 gepubliceerd. Van 18 maart tot en met 28 april 2021 hadden belanghebbenden die het niet eens waren met deze besluiten de mogelijkheid gehad om in beroep te gaan. Zes partijen hebben beroep ingediend. Het bestemmingsplan en de vergunningen zijn daardoor nog niet onherroepelijk. Dit is pas het geval na definitieve uitspraken van de Raad van State. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen