Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 29-08-2019.

Gemeente Bergen (L) voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau A. Door te voldoen aan deze standaard is onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

www.energielandgoedwellsmeer.nl (hoofdwebsite)

Testresultaten

Volledige test uitgevoerd door LR Internet (uitgevoerd: 26 juli 2019)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content die op onze website geplaatst is.

Overig: Er is intern een handleiding opgesteld die door redacteurs gebruikt kan worden bij het opstellen van website content.

Uitzonderingen

  • Folders en presentatiepanelen
  • Masterplan Energielandgoed Wells Meer
  • Ontwerpbestemmingsplan
  • Ontwerp-vergunningen
  • Advies Commissie m.e.r.

Op de downloadpagina zijn meerdere PDF-bestanden terug te vinden. Niet alle bestanden voldoen aan de toegankelijkheidsregelgeving doordat de rapportages van onderzoeken éénmalig zijn opgesteld. We hebben verder ook geen mogelijkheid om de bestanden met terugwerkende kracht aan te passen omdat we niet over de bron-bestanden beschikken. Folders en panelen bestaan voornamelijk uit grafische afbeeldingen en vallen hierdoor ook onder de uitzonderingen van de toegankelijkheidsregelgeving.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier of via email. Vermeld hierbij welk probleem u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen