In 2030 energieonafhankelijk

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Dit betekent dat de volledige energieopwekking plaatsvindt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het totale verbruik van de gemeente is 1,74 Petajoule. Met de ontwikkeling van het grootschalige Energielandgoed Wells Meer doet zich een unieke kans voor om in één keer minimaal 50% van de genoemde ambitie te verwezenlijken, oftewel 0.87 Petajoule op te wekken. Dit brengt een enorme versnelling in het realiseren van de energieambitie van de gemeente.

Wat is energieonafhankelijk?

Dit betekent dat er binnen de gemeente altijd voldoende eigen opgewekte energie aanwezig is.
Met eigen opgewekte energie bedoelen we energie van bronnen afkomstig uit de eigen gemeente. Het gaat dan om de energiebehoefte van zowel alle bedrijven als alle inwoners.

Deze verandering vraagt om inzet van iedereen die ook in de toekomst prettig wil wonen. De Gemeente Bergen wil niet alleen energieonafhankelijk worden omdat het verlangd wordt, maar vooral ook omdat we de voordelen hiervan zien voor de gemeenschap.

Waarom energieonafhankelijk?

Fossiele brandstoffen, die we nodig hebben voor het opwekken van elektriciteit en gas, raken op. Duurzame alternatieven zijn hard nodig. Het is tijd om van fossiele brandstoffen over te gaan naar duurzame energiebronnen. Gemeente Bergen wil bijdragen aan de energietransitie. Duurzame energie biedt vele voordelen voor de inwoners van Bergen op het gebied van werkgelegenheid, besteedbaar inkomen, milieu en gezondheid en onafhankelijkheid. Iedereen moet profiteren, samen gaan we voor energieonafhankelijk. Daarnaast hebben gemeenten een opdracht om te voldoen aan het Landelijke Energieakkoord. 

Meer weten over het programma VerduurSAMEN2030 en de voordelen van duurzame energie?

Bekijk de website van VerduurSAMEN2030

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen