Duurzame energieopwekking

Energielandgoed Wells Meer gaat gebruik maken van meerdere bronnen om energie op te wekken:

  • Windturbines: een windturbine wekt energie op door de wind die langs de wieken waait. Hoe harder het waait, hoe harder de windturbine draait en hoe meer energie er wordt opgewekt.
  • Zonnepark: een zonnepark is een stuk grond met daarop meerdere zonnepanelen die energie opwekken uit het zonlicht.

Het doel is er voor te zorgen dat er een constante opwekking van elektriciteit plaatsvindt. Zo heb je bij veel zon vaak weinig wind en andersom.

Daarnaast loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden om op het Energielandgoed een pilotinstallatie voor de productie van groene waterstof te realiseren. Zie voor meer informatie de Raadsinformatiebrief Samenwerking verkenning pilot waterstof van april 2022.

Het opwekken van duurzame energie in het Energielandgoed Wells Meer biedt kansen op het gebied van:

  • Werkgelegenheid
  • Participatie voor inwoners, bedrijven en instellingen
  • Educatie en innovatie
  • Toerisme en recreatie

Op de pagina over het programma VerduurSAMEN2030 leest u meer over de voordelen van duurzame energieopwekking.

Bekijk de website van VerduurSAMEN2030

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen