Bijeenkomst meedenkgroep Energielandgoed Wells Meer

Datum: 09 oktober 2018

Meedenkgroep

Wij vinden het belangrijk om de wensen, belangen en eventuele zorgen van alle betrokken partijen serieus te nemen. Dat vraagt om een constante dialoog met en inlevingsvermogen van iedereen die betrokken is bij het Energielandgoed Wells Meer.

Via de meedenkgroep halen wij meningen, ideeën en wensen op bij de inwoners en ondernemers. Wat is hun mening over de ruimtelijke ontwikkelingen, energiemaatregelen en participatie in het gebied? Hoe zouden zij het graag zien?

Wat wordt er van de meedenkgroep gevraagd?

  • Zowel kritisch geluid als positieve bijdrage
  • Afvaardiging van de samenleving
  • Antennefunctie omgeving
  • Ambassadeur voor het project zijn

De meedenkgroep geeft geen bindend advies maar aanbevelingen. Vervolgens verzorgt het projectteam de verdere gang van zaken. De input, samen met de energievisie, de gemeentelijke doelstellingen en de kaders is het fundament voor Energielandgoed Wells Meer.

Ook is er de mogelijkheid voor belanghebbenden en geïnteresseerden om tussentijds via E-mail te reageren en input te leveren.

Terug naar overzicht

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen