Eerste bijeenkomst Expertise Team

Datum: 19 november 2018

Concreet doel is dat er aanvullende en specifieke kennis opgehaald wordt in relatie tot de ontwikkeling van energielandgoed Wells Meer. Uitgangspunt is dat trends en nieuwe ontwikkelingen op het vlak van duurzame energietechnieken gedeeld worden en hierover wordt gespard. Dit om zodoende een moderne ontwikkeling te realiseren gereed voor de toekomst.

 

Verwachting

Primair: kennisontwikkeling. Het inbrengen van (specifieke) kennis en wetenschap op het gebied van duurzame energie, gezondheid, techniek, participatie en gebiedsontwikkeling. Hoe maken we de ontwikkeling zo toekomstbestendig mogelijk en hoe passen we de meest optimale technieken toe. Toepasbaarheid wordt getoetst met het oog op financiële rendementen maar zeker ook op een gedragen ontwikkeling in, voor en door de omgeving. Tevens wordt er voor diverse onderwerpen en deelprojecten ook een toetsing gevraagd, bijvoorbeeld toetsing van de voorkeursmodellen.

Terug naar overzicht

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen