Raadsbesluit definitief vaststellen MER en structuurvisie

Datum: 17 december 2018

18 december wordt de MER (Milieueffectenrapportage) en de structuurvisie definitief vastgesteld door de raad. U kunt deze bestanden inzien onder 'Belangrijke documenten'.

Terug naar overzicht

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen