Informatiemarkt Energielandgoed Wells Meer

Datum: 14 april 2019 t/m
14 april 2019
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Gemeentehuis Bergen (L)

Bezoek maandagavond 15 april de informatiemarkt in het gemeentehuis over het Energielandgoed Wells Meer. Aanleiding voor de informatiemarkt is de inzage van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die voor dit gebied is opgesteld.

Vragen en ophalen

Bij verschillende punten kunt u die avond informatie ophalen en vragen stellen aan de aanwezige deskundigen. Zo is er de mogelijkheid om bijgepraat te worden over de eerste ontwerpmodellen, de techniek, het beoordelen van de lusten en lasten, welke milieueffecten we gaan onderzoeken. Wilt u naar aanleiding van de NRD nog een zienswijze indienen? Ook dat kan tijdens deze informatiemarkt. Daarnaast is er ook informatie beschikbaar over het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030.

• Datum: maandag 15 april 2019
• Locatie: gemeentehuis Bergen
• Tijd: inloop tussen 19.30 uur en 21:30 uur

Informatiepunten

1 Kosten en baten

Wat levert het Bergen op?

• Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

• Beoordelingskader

2 Milieueffecten

Wat onderzoeken we?

• Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

• Vooruitkijken op milieueffectrapportage (MER)

3 Ontwerp

Hoe gaat het eruit zien?

• Schetsen drie modellen

• Landschappelijke inpassing

• Bouwstenen

4 Techniek

Welke energiebronnen zijn er?

• Technische informatie

• Energiebronnen

5 Proces

Waar staat we nu?

• Hoe gaan we verder?

• Participatie

6 VerduurSAMEN2030

Wat kun jij doen?

• Mogelijkheden inwoners

• Mogelijkheden ondernemers

• Zon- en windbeleid

Uw mening 

Naast het informeren en delen van kennis organiseren we de informatiemarkt ook om een beter beeld te krijgen bij wat er leeft. Wat denkt u over de drie ontwerpmodellen van het Energielandgoed Wells Meer? Welke kansen en mogelijkheden ziet u? Waar bent u bezorgd over? Hebt u ideeën? Wij horen graag uw mening, alle geluiden zijn welkom! Graag tot maandag 15 april.

Terug naar overzicht

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen