Downloads

Wilt u meer informatie over het Energielandgoed Wells Meer? Hieronder vindt u per fase de belangrijkste documenten.

Wij proberen alle informatie op deze website voor iedereen goed toegankelijk te maken. Heeft u moeite met het lezen van een van onderstaande documenten? Neem dan contact op met ons op via wellsmeer@bergen.nl of (0485) 34 83 83. We zoeken dan samen naar een oplossing om de informatie voor u goed toegankelijk te maken.

Fase 4: Ontwikkelfase

Herstelbesluit bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer

Herstelbesluit omgevingsvergunning windpark

Herstelbesluit watervergunning

Fase 3: planfase

Vastgesteld bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl. De afzonderlijke documenten kunt u hieronder raadplegen.

Bijlagen bij de regels van het bestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan

Verleende vergunningen

Bijlagen bij omgevingsvergunning zonnevelden

Aanvullingen bijlagen omgevingsvergunning zonnevelden

Bijlagen bij omgevingsvergunning windturbines

Bijlagen bij watervergunning

Geohydrologisch onderzoek

Advies Commissie m.e.r.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl. De afzonderlijke documenten kunt u hieronder raadplegen.

Bijlagen bij de regels van het ontwerpbestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan

Ontwerp-vergunningen

Bijlagen bij omgevingsvergunning zon

Bijlagen bij omgevingsvergunning wind

Bijlagen bij watervergunning

Voorontwerpbestemmingsplan

Bijlagen bij de regels van het voorontwerpbestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan

Wet voorkeursrecht

Coördinatiebesluit

Fase 2: Ontwerpfase

Informatiemarkt 15 april 2019

Paneel Kosten en Baten

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Paneel Kosten en Baten

Fase 1: Verkenningsfase

Informatiemarkt 1 oktober 2018

Structuurvisie en milieueffectenrapportage (MER)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Fase 0: Voorverkenning

Wilt u graag hulp bij het lezen of begrijpen van bovenstaande documenten? Neem dan contact op met wellsmeer@bergen.nl

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen