Informatiebijeenkomst Energielandschap Wells Meer

Datum: 20-11-2017

Maandag 27 november organiseert de gemeente Bergen een informatiebijeenkomst over de eerste haalbaarheidsverkenning Energielandschap Wells Meer. Aanvang 19.30 uur in 't Luukske in Wellerlooi.

Waarom een energielandschap?

In de Energievisie Gemeente Bergen heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat gemeente en inwoners samen stappen ondernemen. Samen willen we immers bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties.

Energielandschap

Een van die stappen is het op grootschalig niveau opwekken van duurzame energie in de vorm van een energielandschap. Hier wordt duurzame energie opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt of windmolens.

Meerwaarde

De gemeente wil echter ook dat het energielandschap op een goede manier aansluit en past bij de omgeving. En dat er ruimte is voor recreatie, educatie en innovatie.

Door en voor de gemeenschap

Een energielandschap kan onze gemeenschap voordelen bieden op het gebied van werkgelegenheid, besteedbaar inkomen, milieu, gezondheid en onafhankelijkheid. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen wil de gemeente in de toekomst vanuit een coöperatieve gedachte verder invulling geven aan deelname en uitvoering van de plannen.

Meer informatie

De Energievisie en de verkenning ‘Uniek energielandschap Wells Meer’ kunt u samen met overige informatie over duurzaamheid vinden bij onderstaande link.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Informatiebijeenkomst Energielandschap Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen