Rekenkameronderzoek laat zien dat risicobeheersing Energielandgoed Wells Meer aan de verwachtingen voldoet

Datum: 11-12-2018

Op 5 juni 2018 heeft de gemeenteraad twee onderzoeksvragen aan de rekenkamer gesteld rondom het Energielandgoed Wells Meer:

  1. Een Quick Scan uit te voeren naar: hoe het college van burgemeester en wethouders de risicobeheersing en informatievoorziening van het Energielandgoed naar de gemeenteraad heeft ingericht. En deze te toetsen, eventuele aanvullende adviezen te geven en hierover op korte termijn te rapporteren aan de gemeenteraad.
  2. In de voorbereiding van het besluit om van fase 1 over te gaan naar fase 2, te toetsen of de uitvoering de van risicobeheersing zo heeft plaatsgevonden dat de gemeenteraad beschikt over de benodigde informatie om een besluit te nemen over de overgang naar fase 2.

De uitkomst van het rekenkameronderzoek is:

  • Uit de Quick Scan blijkt dat er een goed fundament is gelegd voor het risicomanagement en dat het projectteam een hoog risicobewustzijn heeft. Het projectteam is zich bewust van het belang van projectmatig werken, een gestructureerde aanpak, de noodzaak tot het kunnen beschikken over (externe) expertise en de in deze fase belangrijkste risico's. De inrichting van het risicomanagementproces is daarom op orde. 
  • Doordat de projectorganisatie pas vanaf juni 2018 is gestart én er nog geen volledige risicomanagementcyclus is doorlopen kan op dit moment geen volledig oordeel worden gegeven over de uiteindelijke kwaliteit van de op te leveren informatie en de volledige uitvoering van het risicomanagement.
  • De door het college voorgestelde informatieverstrekking aan de raad door middel van Raadsinformatiebrieven gecombineerd met het huidige projectteam geeft vertrouwen dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad voldoende zal zijn. Op dit moment is de informatieverstrekking nog niet structureel geborgd. Dit is een passend beeld  bij een organisatie in opbouw. Binnen enkele maanden zou de invulling van de informatieverstrekking op niveau moeten zijn.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Rekenkameronderzoek laat zien dat risicobeheersing Energielandgoed Wells Meer aan de verwachtingen voldoet

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen