Groen licht voor ontwerpfase Energielandgoed Wells Meer

Datum: 19-12-2018

Raadsbesluit over het definitief vaststellen structuurvisie met MER

De weg naar de realisatie van Energielandgoed Wells Meer bestaat uit zes fases. Aan het eind van elke fase besluit de gemeenteraad of het project verder gaat. Dinsdag 18 december heeft de raad de structuurvisie en het  bijbehorende  MER (Milieueffectenrapport) definitief vastgesteld. En tevens besloten dat de gemeente kan starten met fase 2, de ontwerpfase. De raadsvergadering kunt u hier terugluisteren.

De structuurvisie

Aanleiding voor het opstellen van de structuurvisie Energielandgoed Wells Meer is de gemeentelijke ambitie om in 2030 een energieonafhankelijke gemeente te zijn. Dit willen we bereiken door energie op te wekken en te besparen. In de structuurvisie wijzen we het gebied Wells Meer aan als een gebied waar we grootschalig duurzame energie willen gaan opwekken. Hiermee denken we 50% van onze energiedoelstelling te kunnen behalen. Het bijbehorende MER geeft een onderbouwing van de locatiekeuze en kaders voor de ontwikkeling van het energielandgoed. Meer informatie over de definitieve structuurvisie en de inzage daarvan vindt u op de website van de Gemeente Bergen.

Afronding fase 1, start fase 2

Door het besluit van de gemeenteraad is fase 1, de verkenning, definitief afgerond. In fase 2, de ontwerpfase, staat de inrichting van het Energielandgoed Wells Meer centraal. Hoe komt het Energielandgoed eruit te zien? Aan het einde van deze fase  weten we welk ontwerp met daarbij horende verdienmodellen en organisatie het beste past bij de ambitie. Op basis van verschillende modellen (ontwerpen) wordt een voorkeursmodel gekozen dat het beste aansluit bij de behoeftes.

Meedenken

Gemeente Bergen wil zo veel mogelijk ideeën ophalen in de omgeving. Samen met aanwonenden, inwoners, bedrijven en instellingen willen we verder invulling geven aan het ontwerp en de invulling van het Energielandgoed. Dit doen we door ideeën op te halen bij o.a. de meedenkgroep, klankbordgroep en expertgroep van Energielandgoed Wells Meer. Ook zal er in deze fase een avond plaatsvinden voor alle inwoners om in kaart te brengen hoe zij erover denken. 

Uw mening

Naast het informeren en delen van kennis zijn we ook benieuwd naar welke kansen en mogelijkheden u ziet. Heeft u ideeën? Wij horen graag uw mening, alle geluiden zijn welkom! Mail naar wellsmeer@bergen.nl

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Groen licht voor ontwerpfase Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen