Veel interesse voor informatiemarkt Energielandgoed Wells Meer

Datum: 16-04-2019

Maandagavond 15 april organiseerden we een informatiemarkt over het Energielandgoed Wells Meer. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond met enthousiaste bezoekers die met veel interesse de verschillende informatiepunten hebben bezocht.

 

Informatiepunten

Bezoekers konden tijdens de informatiemarkt bij verschillende punten vragen stellen en informatie ophalen.

 

 

Tijdens de informatiemarkt vertelden de deskundigen bij de informatiepunten hun verhaal aan de hand van presentatiepanelen. Deze presentatiepanelen kunt u hieronder bekijken:

 

Ontwerp Energielandgoed

Tijdens de informatieavond konden bezoekers reageren op de drie concept ontwerpmodellen die door een extern ontwerpbureau zijn opgesteld voor het Energielandgoed. Deze modellen kennen allemaal een eigen accent: productiegericht, ingepast en innovatief. De reacties van de bezoekers nemen we mee om uiteindelijk tot een definitief ontwerp te komen. Het definitieve ontwerp zal bestaan uit een combinatie van de modellen om zo tot een optimaal resultaat te komen.

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Tot en met 1 mei 2019 ligt de concept NRD ter inzage in het gemeentehuis. De notitie bepaalt de reikwijdte (welke milieueffecten gaan we onderzoeken) en het detailniveau (en hoe gedetailleerd gaan we die onderzoeken) van het MER (milieueffectenrapportage). Tijdens de informatieavond konden geïnteresseerden de NRD inzien, vragen hierover stellen en een zienswijze indienen. Meer informatie over de NRD en het indienen van een zienswijze vindt u hier.

Mocht u nog vragen hebben over het Energielandgoed Wells Meer of over de informatiemarkt? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Veel interesse voor informatiemarkt Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen