Eerste bijeenkomst Stuurgroep Energielandgoed Wells Meer

Datum: 05-09-2019

Op woensdag 4 september vond de eerste bijeenkomst van de Stuurgroep van Energielandgoed Wells Meer plaats. De Stuurgroep bestaat uit een team van gecommitteerde internen en externen die partijen vertegenwoordigen die betrokken zijn bij en een rol hebben in de realisatie van het Energielandgoed Wells meer. Uitgangspunt is dat er ervaringen worden gedeeld en hierover wordt gespard. Dit ten behoeve van de realisatie van een succesvol Energielandgoed Wells Meer.

Het doel van de Stuurgroep is dat er aanvullende en specifieke kennis wordt gedeeld in relatie tot de planologische ontwikkeling en de ontwikkel- en beheerorganisatie van het Energielandgoed. De rol van de leden is om te reflecteren op en adviseren over strategische kwesties, visievorming en het besluitvormingsproces. Verder heeft de Stuurgroep een signaleringsfunctie en houden ze het behalen van de gestelde doelstellingen in de gaten. 

De Stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Antoon Splinter, Gemeente Bergen, Wethouder
  • Henri Deelstra , AnteaGroup, Businesslijndirecteur Ruimte en Water
  • Martijn van der Putten, Gemeente Venray, Wethouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen
  • Ton Schuurmans, Enexis, Integratiemanager
  • Carla Brugman, Provincie Limburg, Gedeputeerde Energie, Natuur en Openbaar vervoer

In de Stuurgroep vervult Antoon Splinter de rol van voorzitter. Arno Derks, projectmanager van het Energielandgoed Wells Meer, ondersteunt de stuurgroep in de rol van secretaris. De Stuurgroep komt naar behoefte bij elkaar met een minimum van zesmaal per jaar.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Eerste bijeenkomst Stuurgroep Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen