Wat is de invloed van het coronavirus op Energielandgoed Wells Meer?

Datum: 28-04-2020

Het coronavirus en de maatregelen hiervoor hebben invloed op ons allemaal. Samen maken we ons sterk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het virus heeft ook invloed op het project Energielandgoed Wells Meer. We hebben een aantal aanpassingen in het proces moeten maken.  

Start nieuwe fase

Begin dit jaar zijn we gestart met fase 3, de planfase, van het Energielandgoed Wells meer. In fase 3 staat onder andere het vaststellen van het bestemmingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunningen en het uitwerken van het inrichtingsplan voor het Energielandgoed op de planning. Een belangrijke fase waarin we onze inwoners betrekken en inspraak geven. Vanwege de coronamaatregelen moeten we helaas sommige fysieke momenten anders inrichten.

Aanpassingen proces

We hebben het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze wordt 29 april gepubliceerd en ligt van 30 april tot en met 10 juni ter inzage. Het voorontwerp wordt verder uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan en dat wordt uiteindelijk uitgewerkt tot het definitieve bestemmingsplan. Voor het voorontwerp is formeel geen inspraak nodig. We hebben er echter bewust voor gekozen inwoners wel inspraak te geven over het voorontwerp. Gezien de grootte en de impact van het project, willen we onze inwoners zo goed mogelijk betrekken. Aangezien de fysieke informatiebijeenkomst niet door kan gaan, hebben we besloten om extra in te zetten op andere mogelijkheden om vragen te stellen, een inspraakreactie in te dienen en u te informeren.

Vanaf april zijn we inwoners gaan informeren over het voorontwerp en van 30 april tot en met 10 juni krijgen ze de kans een inspraakreactie in te dienen. Deze momenten gaan we zoveel mogelijk online en telefonisch organiseren. Lees hier hoe we dat proces precies vormgeven. Voor de inspraakmomenten voor het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunningen gaan we op dit moment uit van de normale procedure waarbij fysieke contactmomenten mogelijk zijn. Deze staan gepland in september van dit jaar. We blijven de coronamaatregelen op de voet volgen. We monitoren het vervolgproces rondom het bestemmingsplan en passen dit aan indien we dit nodig achten.

Het proces van het inrichtingsplan hebben we twee maanden verschoven zodat we hier fysieke momenten voor kunnen organiseren. Aangezien we voor het inrichtingsplan ruimte hebben qua planning, heeft dit geen verdere consequenties voor het proces van het Energielandgoed.

 

Wij wensen iedereen sterkte toe in deze moeilijke periode. Samen komen we er doorheen. Let op elkaar en neem de maatregelen serieus. Kijk voor meer informatie op de speciale coronapagina op de website van Gemeente Bergen.

 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Wat is de invloed van het coronavirus op Energielandgoed Wells Meer?

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen