Provincie Limburg draagt bevoegdheid vergunningen windturbines over aan gemeente Bergen

Datum: 18-08-2020

Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg hebben op 11 augustus 2020 besloten om af te zien van de bevoegdheid voor de vergunningen voor de windturbines binnen Energielandgoed Wells Meer. Zij hebben besloten de besluitvorming over de vergunningverlening over te dragen aan gemeente Bergen. Dit zorgt ervoor dat gemeente Bergen zelf regie kan voeren over project Energielandgoed Wells Meer. Daarnaast kan het proces van vergunningverlening gestroomlijnd worden, waarmee een versnelling in de proceduretijd kan worden bereikt. Dit is in lijn met het provinciale omgevingsbeleid. Daarin is aangegeven dat gemeenten het voortouw nemen om te komen tot ruimtelijke plannen die de plaatsing van windturbines mogelijk maken.

In artikel 9f, eerste en tweede lid, Elektriciteitswet 1998 is vastgelegd dat de bevoegdheid voor de vergunningen voor windturbines in principe bij Gedeputeerde Staten van provincie ligt. Artikel 9f, zesde lid, Elektriciteitswet 1988 geeft de mogelijkheid om hiervan af te zien en de bevoegdheid over te dragen aan gemeente Bergen. Gedeputeerde Staten van provincie hebben hiertoe besloten op dinsdag 11 augustus 2020.

Gemeente Bergen heeft intensief contact met provincie over project Energielandgoed Wells meer. Zo tekenden gemeente Bergen en Provincie op 26 september 2018 een intentieverklaring, waarin staat dat beide overheden samenwerken voor de realisatie van Energielandgoed Wells Meer. Het overdragen van de bevoegdheid van de besluitvorming over vergunningen voor de windturbines is wederom een teken van een positieve houding van provincie  ten opzichte van project Energielandgoed Wells Meer.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Provincie Limburg draagt bevoegdheid vergunningen windturbines over aan gemeente Bergen

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen