Reageer op onze plannen voor een duurzamer Noord- en Midden Limburg

Datum: 29-01-2021

Gemeente Bergen vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Binnen de RES kijken we naar moeilijke energievraagstukken die we alleen kunnen oplossen door als regio samen te werken én afspraken te maken. De eerste versie van de RES is nu af: de ontwerp RES 1.0. Hierin worden strategische keuzes gemaakt voor Noord- en Midden Limburg. Binnen de RES wordt van alle gemeenten verwacht dat zij meewerken aan het behalen van de landelijke energie-opgave. Bergen heeft hiervoor al het programma VerduurSAMEN2030 opgesteld. Daar waar samenwerking meerwaarde heeft kan dat vanuit de RES georganiseerd worden en kunnen zaken worden afgestemd. Het wat en hoe hiervan wordt in de ontwerp RES 1.0 beschreven. De Inwoners en organisaties in Noord- en Midden Limburg kunnen tot en met 23 februari reageren op de ontwerp RES 1.0 via www.resnml.nl/reactie. Deze reacties neemt de regio zo veel als mogelijk mee in de definitieve versie van de RES.

Wat staat er in de RES?

In de RES kijken we naar energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit met zon en wind, hoe we over kunnen gaan naar duurzame warmte en hoe inwoners voordeel uit de energietransitie kunnen halen. De RES komt niet in plaats van de afspraken die we als Bergen al hebben gemaakt. Het is een aanvulling hierop. De RES kijkt naar lastige vraagstukken zoals de volle elektriciteitsnetten. Deze kunnen we efficiënter benutten door projecten regionaal met elkaar af te stemmen.

Hoe verhoudt de RES zich tot de duurzaamheidsplannen in Gemeente Bergen?

Vanuit de RES wordt verwacht dat de gemeenten de concrete uitvoering op zich nemen.  Gemeente Bergen heeft haar eigen programma VerduurSAMEN2030 dat we met input van onze inwoners hebben opgesteld. We hebben bijvoorbeeld verschillende acties opgezet waarmee we onze inwoners helpen energie te besparen. Daarnaast hebben we afgesproken om enkel het gebied Wells Meer te benutten voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit, dit heeft geresulteerd in de voorbereiding voor Energielandgoed Wells Meer. Hiermee willen we bereiken dat ons waardevol Nationaal Park De Maasduinen verder zoveel mogelijk behouden blijft. Deze afspraken zijn meegenomen in de gesprekken over de RES 1.0. en zijn leidend voor de verduurzaming in onze gemeente.

Hoe kan ik reageren?

De RES 1.0 is een regionaal document. Het vormt wel de basis voor de energietransitie in de regio. Daarom vinden we het belangrijk om de RES met onze inwoners te delen én de mogelijkheid te bieden een reactie te geven. Deze reacties neemt de regio mee in de definitieve RES 1.0. Tot en met 23 februari kunt u een reactie indienen. Ga hiervoor naar www.resnml.nl/reactie. Op deze website vindt u ook de ontwerp RES 1.0, een samenvatting hiervan en meer informatie over de reactieprocedure. Na 23 februari past de regio waar nodig de RES 1.0 aan op basis van de binnengekomen reacties. Uiterlijk 1 juli 2021 stellen de vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg de definitieve RES 1.0 vast.

Online bijeenkomst

Op 11 februari organiseert de RES Noord- en Midden Limburg om 19.00 uur een online bijeenkomst voor alle inwoners in de regio. Tijdens deze bijeenkomst licht de regio de plannen uit de RES toe en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Meer informatie over de bijeenkomst vindt u op www.RESNML.nl/agenda.

Heeft u een vraag over de RES, de reactieprocedure of de online bijeenkomst? Neem dan contact op via RESNML@venlo.nl.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Reageer op onze plannen voor een duurzamer Noord- en Midden Limburg

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen