B&W stelt inpassingsvoorstel direct omwonenden Energielandgoed Wells Meer vast

Datum: 16-03-2021

Vorig jaar zijn we begonnen aan het proces voor het inrichtingsplan van het Energielandgoed Wells Meer. In het inrichtingsplan werken we uit hoe we het Energielandgoed precies gaan inrichten. Het is een beeldend document waarin u ziet hoe het Energielandgoed wordt ingepast in de omgeving. Onderdeel van dit inrichtingsplan is het inpassingsvoorstel voor de direct omwonenden van het Energielandgoed. Dit inpassingsvoorstel is, na goedkeuring van de direct omwonenden, op 9 maart 2021 vastgesteld door B&W. Vanwege privacygevoelige informatie wordt dit B&W besluit niet openbaar gemaakt.

Inpassingsvoorstel

In het inpassingsvoorstel staan de aanpassingen direct rondom de woning en het perceel van de direct omwonenden beschreven. Dit zijn aanpassingen zoals extra groen om het zicht op het Energielandgoed te beperken of juist het vrije zichtveld te behouden. We vinden het namelijk erg belangrijk om de wensen van de direct omwonenden zo goed als mogelijk mee te nemen in het ontwerp. De direct omwonenden zijn nauw betrokken geweest bij het inpassingsvoorstel. Het voorstel is op basis van een-op-een gesprekken met de direct omwonenden tot stand gekomen. Tijdens de gesprekken zijn ook suggesties opgehaald voor aanpassingen buiten het perceel, zoals verkeer remmende maatregelen of fiets- en wandelpaden. B&W heeft nog geen besluit genomen over de suggesties voor het voorlopige ontwerp (VO) van het inrichtingsplan voor het Energielandgoed. Deze suggesties worden afgewogen in de uitwerking van het VO inrichtingsplan.

Vervolg

De eerste vervolgstap is het daadwerkelijk uitwerken van het inrichtingsplan. Er zijn suggesties opgehaald en ideeën ontwikkeld, maar dit moet nog concreet worden uitgewerkt in het inrichtingsplan. We starten eerst met de uitwerking van het voorlopige ontwerp van het inrichtingsplan.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
B&W stelt inpassingsvoorstel direct omwonenden Energielandgoed Wells Meer vast

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen