Ontwerpstructuurvisie Energielandgoed Wells Meer ter inzage

Datum: 01-08-2018

De ontwerpstructuurvisie Energielandgoed Wells Meer met het bijbehorende milieueffectrapport en passende beoordeling ligt met ingang van woensdag 13 september 2018 ter inzage.

Waarom deze ontwerpstructuurvisie?

In de ontwerpstructuurvisie wijzen we het gebied Wells Meer aan als een gebied waar we grootschalig duurzame energie willen opwekken. Hiermee denken we 50% van onze energiedoelstelling te kunnen behalen. Het bijbehorende milieueffectrapport geeft een onderbouwing van de locatiekeuze en kaders voor de ontwikkeling van het energielandgoed. De passende beoordeling geeft inzicht in de mogelijke gevolgen van het energielandgoed op het nabij gelegen 'Natura 2000' gebied.

Voor welk gebied is dit?

De ontwerpstructuurvisie heeft betrekking op het gebied Wells Meer. Het plangebied ligt tussen de Duitse grens en Nationaal Park De Maasduinen en tussen de Wezerweg en de Venweg.

Wat ligt ter inzage?

De ontwerpstructuurvisie met de visiekaart liggen ter inzage met twee bijlagen die daarbij horen. Dit zijn een milieueffectrapport en een passende beoordeling.

Wanneer liggen de stukken ter inzage?

Alle stukken liggen 6 weken ter inzage, van woensdag 13 september t/m woensdag 24 oktober 2018.

Waar zijn de stukken terug te vinden?

Alle stukken kunt u op de volgende manier raadplegen:

  1. Digitaal via onze eigen website bij belangrijke documenten of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

  2. Bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt hier tijdens de openingstijden zonder afspraak terecht.

Zienswijze

Tijdens de inzage termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Bergen, postbus 140, 5854 ZJ Bergen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Ontwerpstructuurvisie Energielandgoed Wells Meer ter inzage

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen