Donderdag 2 augustus inloopavond over NRD Energielandgoed Wells Meer

Datum: 25-07-2018

Gemeente Bergen organiseert donderdag 2 augustus een inloopavond over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Energielandgoed Wells Meer. Van 19.00 tot 20.00 uur bent u welkom in De Buun in Well. U kunt dan vragen stellen en eventueel een zienswijze indienen.

NRD

In de NRD staat hoe we het milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de structuurvisie opstellen, welke milieuonderdelen we beoordelen en welke beoordelingscriteria we hanteren. De NRD ligt tot en met 8 augustus 2018 ter inzage.

Indienen zienswijze

Tot en met die datum kunt u een zienswijze indienen:

  • Via een e-mail naar wellsmeer@bergen.nl
  • Of schriftelijk naar Postbus 140, 5854 AX Bergen L, onder vermelding van “Wells Meer”.

Deze zienswijze mag alles bevatten, maar specifiek wil de gemeente graag uw reactie op de volgende vragen:

  • Welke mogelijkheden ziet u voor de gemeente Bergen om in 2030 energieonafhankelijk te zijn?
  • Welke onderzoeksthema’s mist u in de NRD of zou u specifieker onderzocht willen hebben?

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Donderdag 2 augustus inloopavond over NRD Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen