Informatiemarkt Energielandgoed Wells Meer 15 april

Datum: 29-03-2019

Gemeente Bergen nodigt graag alle geïnteresseerden uit voor de informatieavond over het Energielandgoed Wells Meer. Tijdens deze avond worden alle bezoekers geïnformeerd over de status van het Energielandgoed. Dit gebeurt in de vorm van informatiepunten (marktkramen) waar iedereen zelf informatie over verschillende onderwerpen kan ontvangen, ophalen en delen. Zo is er de mogelijkheid om bijgepraat te worden over de eerste ontwerpmodellen, de techniek, het beoordelen van de lusten en lasten, welke milieueffecten we gaan onderzoeken en het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030.

Datum: Maandag 15 april 2019

Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen L

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

Informatiepunten

1 Kosten en baten

Wat levert het Bergen op?

• Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

• Beoordelingskader

2 Milieueffecten

Wat onderzoeken we?

• Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

• Vooruitkijken op milieueffectrapportage (MER)

3 Ontwerp

Hoe gaat het eruit zien?

• Schetsen drie modellen

• Landschappelijke inpassing

• Bouwstenen

4 Techniek

Welke energiebronnen zijn er?

• Technische informatie

• Energiebronnen

5 Proces

Waar staat we nu?

• Hoe gaan we verder?

• Participatie

6 VerduurSAMEN2030

Wat kun jij doen?

• Mogelijkheden inwoners

• Mogelijkheden ondernemers

• Zon- en windbeleid


Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De NRD is de aftrap van de modellenstudie van het Energielandgoed Wells Meer. De notitie bepaalt de reikwijdte (welke milieueffecten gaan we onderzoeken) en het detailniveau (en hoe gedetailleerd gaan we die onderzoeken) van het MER (milieueffectenrapportage). De NRD geeft dus aan wat er precies onderzocht wordt in het MER. Het MER zal een bijlage vormen bij het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het Energielandgoed Wells Meer. Tijdens de informatieavond kunnen geïnteresseerden de NRD inzien en vragen stellen bij de verschillende informatiepunten. Daarnaast kunnen bezoekers deze avond ook een zienswijze indienen.

Een extern ontwerpbureau heeft drie ontwerpmodellen voor het Energielandgoed ontwikkeld. Deze modellen kennen allemaal een eigen accent. Per model worden de milieueffecten in beeld gebracht. In het NRD staat ook het beoordelingskader voor de modellen. Door middel van het beoordelingskader kunnen we een goede afweging maken tussen de modellen. Wij horen graag uw mening over deze modellen en het beoordelingskader.

Van 4 april tot en met 1 mei ligt de concept NRD ter inzage, zodat alle belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen voor deze notitie. U kunt de concept NRD hier digitaal inzien. De adviezen worden meegenomen bij de vaststelling van de NRD en kunnen aanleiding geven tot aanpassing daarvan. Na vaststelling bevat de NRD, samen met de adviezen, de richtlijnen voor het op te stellen milieueffectrapport. Op dat moment zal de gemeente in gesprek gaan over de inhoud van het milieueffectenrapport door het organiseren van een of meer inloopbijeenkomsten. U kunt reageren:

  • Via een mail naar wellsmeer@bergen.nl.
  • Schriftelijk naar Postbus 140, 5854 AX Bergen L, onder vermelding van ‘Wells Meer’.

Uw mening

Naast het informeren en delen van kennis organiseren we de informatieavond ook om een beter beeld te krijgen bij wat er leeft. Wat vindt u van de drie ontwerpmodellen van het Energielandgoed Wells Meer? Waar is bezorgdheid over? Waar ziet u kansen en mogelijkheden voor het gebied? Alle geluiden zijn welkom!

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Informatiemarkt Energielandgoed Wells Meer 15 april

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen