Status-update fase 2: Concept modellen Energielandgoed Wells Meer

Datum: 25-04-2019

Dit jaar gaan we bepalen hoe het Energielandgoed Wells Meer eruit komt te zien. H+N+S Landschapsarchitecten heeft drie concept modellen voor het Energielandgoed ontwikkeld. Deze modellen kennen allemaal een eigen accent: een model gericht op productie, een model gericht op landschappelijke inpassing en een model gericht op innovatie. Alle modellen bestaan uit de bouwstenen die de gemeenteraad afgelopen december heeft vastgesteld. Iedereen krijgt de kans om op de drie modellen te reageren zodat we voor een goed definitief ontwerp kiezen. Het definitieve ontwerp zal waarschijnlijk bestaan uit een combinatie van de drie modellen om zo tot een optimaal resultaat te komen.

 

Bouwstenen

Ieder model wordt opgebouwd uit de volgende bouwstenen:

 1. Natuur;
 2. Landbouw;
 3. Bedrijvigheid;
 4. Recreatie;
 5. De energiemix (keuze in energiebronnen);
 6. Het ruimtelijke concept (hoe intensief de ruimte gebruikt wordt);
 7. De landschappelijke hoofdstructuur.

 

Model A ‘productiegericht’

Bij model A ‘productiegericht’ ligt het accent op het zo veel mogelijk opwekken van duurzame energie met zo min mogelijk kosten en zo snel mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van bewezen technieken. Het Energielandgoed wordt zo compact mogelijk ingedeeld, waardoor er een minimaal ruimtebeslag is. Er is een beperkte ruimte voor recreatie en educatie en functies worden van elkaar gescheiden. Zo zijn de zonnevelden bijvoorbeeld niet toegankelijk voor bezoekers.

 

Model B ‘ingepast’

Bij model B ‘ingepast’ ligt het accent op landschappelijke inpassing; het Energielandgoed wordt ingepast in het landschappelijk raamwerk. De verschillende functies worden met elkaar gecombineerd en er is veel ruimte voor recreatie. Zo kan er bijvoorbeeld een fietsroute door het zonnepark heen lopen. Er is sprake van een robuust landschappelijk raamwerk van houtwallen, singles, lanen en bospercelen.

 

Model C ‘innovatief’

Bij model C ‘innovatief’ ligt het accent op innovatie, educatie en ‘exposure’. Het landgoed wordt een (inter)nationaal boegbeeld van de energietransitie. Energieopwekking vindt plaats in combinatie met andere functies en er is sprake van dubbel ruimtegebruik. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld gecombineerd met landbouw. In dit model is veel ruimte voor educatie, zoals beleving van techniek en innovatie. Het wordt een open middengebied met een stevige bosrand daaromheen en er is ruimte voor een innovatiecentrum en testvelden.

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

De drie concept modellen maken onderdeel uit van de NRD. Lees hier meer over wat de NRD precies inhoudt. De NRD ligt tot en met 1 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de digitale stukken ook vinden via deze link.

U kunt tot en met 1 mei een zienswijze indienen over de NRD en dus ook over de drie conceptmodellen. Deze zienswijze mag alles bevatten, maar specifiek wil de gemeente graag reactie op de volgende vragen:

 • Welke onderdelen (bouwstenen) uit de ontwerpmodellen spreken u het meeste aan en waarom?
 • Welke onderdelen (bouwstenen) uit de ontwerpmodellen spreken u het minst aan en waarom?
 • Welke onderzoeksthema’s mist u in de NRD of zou u specifieker onderzocht willen hebben?

U kunt reageren:

 • Via een mail naar wellsmeer@bergen.nl.
 • Schriftelijk naar Postbus 140, 5854 AX Bergen L, onder vermelding van ‘Wells Meer’.

 

Vooruitblik

De zienswijzen worden meegenomen bij de vaststelling van de NRD en kunnen aanleiding geven tot aanpassing daarvan. Op basis van de ontvangen adviezen kunnen we de modellen verder gaan uitwerken. In juni 2019 is er de mogelijkheid voor alle belanghebbenden om de modellen verder te beoordelen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Status-update fase 2: Concept modellen Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen