Groen licht voor masterplan Energielandgoed Wells Meer

Datum: 19-12-2019

Dinsdag 17 december heeft de raad het masterplan voor Energielandgoed Wells Meer vastgesteld. Dinsdag 12 november stemde het college al in met het masterplan. Hiermee is de ontwerpfase succesvol afgesloten en kan gestart worden met fase 3, de planfase. De raadsvergadering kunt u hier terugluisteren.

Masterplan

Het masterplan bevat op hoofdlijnen het ontwerp voor het Energielandgoed en is daarmee een belangrijke stap naar realisatie van de duurzaamheidsambitie van Gemeente Bergen. Daarnaast wordt in het masterplan de business case uiteengezet. Deloitte heeft door middel van een second opinion de business case op haalbaarheid gecontroleerd. U kunt het masterplan raadplegen via deze link. De samenvatting van het Masterplan kunt u via deze link lezen.

De totale investering voor het gehele project wordt geschat op € 207 miljoen. Dit bedrag kan voor 85% worden gefinancierd met vreemd vermogen (projectfinanciering), waarmee nog een eigen investering van € 30 miljoen benodigd is. Gemeente Bergen heeft tot op heden 3 miljoen geïnvesteerd in voorbereidingskosten. Gemeente Bergen kan ook in het vervolgtraject investeren. Hier is echter nog geen besluit over genomen. De gemeenteraad beslist daarover.

Energieonafhankelijk

Gemeente Bergen wil in 2030 energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. 50% van onze doelstelling wordt behaald door de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer.

Gemeente Bergen wil niet alleen energieonafhankelijk worden omdat het verlangd wordt, maar ook omdat we de voordelen hiervan zien voor de gemeenschap op het gebied van werkgelegenheid en besteedbaar inkomen, milieu en gezondheid en onafhankelijkheid.

Gemeente Bergen en is trots op haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. De gemeente ziet Energielandgoed Wells Meer als een uniek project dat geldt als een inspirerend voorbeeld in Nederland.

Procedure Energielandgoed Wells Meer

Afronding fase 2, start fase 3

Door het besluit van de gemeenteraad is fase 2, de ontwerpfase, definitief afgerond. In fase 3, de planfase, wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart en wordt het masterplan juridisch geborgd in dat bestemmingsplan. Ook in deze fase wordt de omgeving geïnformeerd en vindt formele inspraak plaats. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast, waarna de omgevingsvergunningen aangevraagd kunnen worden.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Groen licht voor masterplan Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen