Gemeenteraad beslist over verlenging voorkeursrecht projectgebied Energielandgoed Wells Meer

Datum: 25-03-2020

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 28 januari in met het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht op gronden van het Energielandgoed Wells Meer. Dit voorkeursrecht is uitsluitend opgelegd op de gronden in eigendom van de Provincie Limburg. Het is een tijdelijk voorkeursrecht dat van rechtswege vervalt na 3 maanden, behalve als de gemeenteraad het besluit bestendigt. De gemeenteraad besluit hierover op 21 april 2020.

 

Waarom legt de gemeente het voorkeursrecht op?

Het opleggen van het voorkeursrecht in het projectgebied zorgt ervoor dat Gemeente Bergen bij verkoop als eerste het recht heeft de gronden aan te kopen. Dit is belangrijk om Energielandgoed Wells Meer te kunnen realiseren.

 

Zienswijzen

De stukken die betrekking hebben op deze aanwijzing hebben 6 weken ter inzage met gelegen met de mogelijkheid voor belanghebbenden om zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen besluit van de gemeenteraad naar voren te brengen. Tijdens deze termijn hebben we drie reacties ontvangen.

 

De gemeenteraad zal op 21 april een besluit nemen over het definitief van toepassing verklaren van het voorkeursrecht op de gronden van het Energielandgoed. Dan zal ook een besluit genomen worden over de zienswijzen.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Gemeenteraad beslist over verlenging voorkeursrecht projectgebied Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen