Resultaten voorverkenning Regionaal Energiemanagement Systeem

Datum: 22-04-2020

Energielandgoed Wells Meer heeft Blueconomy gevraagd een voorverkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor een Regionaal Energiemanagement Systeem. Dit is een systeem waarin vraag en aanbod van energie op elkaar afgestemd zijn en waar naast opwekking van energie ook gekeken wordt naar onder andere distributie, opslag en alternatieve toepassingen. De resultaten van deze voorverkenning zijn recent door Blueconomy gepresenteerd. We delen de belangrijkste punten:

Vier routes

In de voorverkenning is onderzocht welke opties er zijn als er jaarlijks een overschot aan duurzaam opgewerkte energie in Wells Meer geproduceerd wordt. Hoe kan de energie opgeslagen worden of in welke vorm kun je de energie gebruiken? Hierbij zijn vier routes bekeken:

  1. Opslag van de energie in batterijen
  2. Energie gebruiken om waterstof te produceren
  3. Water verwarmen middels zonthermie
  4. Gebruikmaken van warmte uit de bodem (geothermie)

Uit het onderzoek blijkt dat iedere route voor- en nadelen kent. Er worden op basis van de inzichten en resultaten uit de voorverkenning twee kansrijke sporen geïdentificeerd.

Proeftuin Waterstof

Hoewel waterstofproductie nu nog duur is en de vraag in de markt nog in ontwikkeling, leent waterstof zich goed voor projecten op pilotschaal. Een proeftuin in de gemeente Bergen biedt daarom perspectief. Wells Meer zou een voortrekkersrol in de waterstofeconomie kunnen innemen. Waterstofproductie biedt kansen om in verschillende marktsegmenten een positie op te bouwen, waarmee een basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van een “nieuwe economie” in Noord-Limburg.

Waterstofproductie kan schaalbaar worden opgebouwd, terwijl we verschillende afzetmarkten verkennen en creëren. Er kan gedacht worden aan een compacte demonstratiewijk waar wordt overgestapt op 100% waterstof of het zoeken naar ondernemers die waterstof willen afnemen voor inzet in de mobiliteit of industrie.

Tuinbouw thermisch

Het tuinbouwgebied Tuindorp biedt kansen voor een warmtenet met zon- en/of geothermie als bron. De warmte-afname is hier hoog per strekkende meter en het ligt bovendien nabij het Energielandgoed. De warmtevraag vanuit de tuinbouw moet nader onderzocht worden om te bepalen wat de meeste geschikte warmtebron is en welke combinatie van technieken het meest efficiënt is. Op basis van de aannames en berekeningen in de voorverkenning zou zonthermie in zo’n 42% van de warmtevraag uit de tuinbouw kunnen voorzien en ondiepe geothermie in 100%. Dit  is mogelijk gunstiger als er met lagere temperaturen kan worden gewerkt.

Vervolg

De specifieke mogelijkheden van waterstofproductie worden verkend tijdens verdere uitbouw van het Energielandgoed. Het onderzoeken van de mogelijkheden van geothermie wordt onder het programma VerduurSAMEN2030 verder uitgezocht.

U kunt de volledige voorverkenning lezen via deze link.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Resultaten voorverkenning Regionaal Energiemanagement Systeem

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen