Gemeente Bergen en buurgemeenten slaan handen ineen voor ontwikkeling Energielandgoed Wells Meer

Datum: 24-06-2021

Woensdag 23 juni ondertekenden de gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar de intentieverklaring met Gemeente Bergen waarmee ze hun interesse uitspreken om mee te investeren in Energielandgoed Wells Meer. Door de samenwerking te zoeken, zorgt Gemeente Bergen voor een sterke Noord- en Midden-Limburgse invulling van de energietransitie.

Unieke kans voor een duurzame regio

Gemeente Bergen is al enige jaren bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer en tot nu toe de enige investerende partij. “Het is mooi om samen met onze buurgemeenten het Energielandgoed te realiseren. Wij maken graag van onze ambitie een gezamenlijke ambitie. Samen kunnen we een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. De omschakeling naar duurzame energie is een opgave van ons allemaal.”, zegt Wethouder Splinter van Gemeente Bergen. Het Energielandgoed is voor zowel Gemeente Bergen als Noord- en Midden-Limburg een belangrijke stap in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Noord- en Midden-Limburg heeft in de RES (Regionale Energie Strategie) de ambitie vastgelegd om in 2030 1.200 GWh (gigawattuur) grootschalig duurzaam op te wekken. Door de realisatie van Energielandgoed Wells Meer wordt 20-30% van deze ambitie vervuld.

Samen met inwoners

De gemeenten Bergen, Venray, Gennep en Mook en Middelaar investeren gezamenlijk ongeveer 50% van het benodigd eigen vermogen. De overige 50% stelt Gemeente Bergen beschikbaar voor haar inwoners. Zij kunnen op deze manier mee-investeren en dus ook mee profiteren van de opbrengsten uit het Energielandgoed. Hoe deze constructie er precies uit komt te zien, wordt nog nader uitgewerkt. De investeringen vinden plaats in de bv die dit jaar wordt opgericht. Begin dit jaar is het bestemmingsplan vastgesteld en zijn de watervergunning en omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en windturbines verleend. Hiermee is de planfase van het project succesvol afgerond en ligt het project goed op koers. De Gemeente Bergen is voornemens om dit jaar SDE++-subsidie aan te vragen. Daarnaast vinden de voorbereidingen voor de netaansluiting plaats en zet de gemeente in op een gefaseerde realisatie van het Energielandgoed waarbij de eerste werkzaamheden in 2022 plaatsvinden.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Gemeente Bergen en buurgemeenten slaan handen ineen voor ontwikkeling Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen