Update Energielandgoed Wells Meer

Datum: 07-03-2023

Maart 2023

Energielandgoed Wells Meer bevindt zich in fase 4, de ontwikkelfase. De ontwikkelfase loopt volgens de huidige planning tot december 2027. In deze fase bereiden we de realisatie van het Energielandgoed voor: activiteiten die nodig zijn om over te kunnen gaan tot de bouw. Zo wordt in deze fase onder andere in overleg met TenneT en Enexis de aansluiting van het Energielandgoed aan het publieke stroomnet voorbereid. Onderstaand een korte update over de stand van zaken.

Planning

Het Energielandgoed wordt in verschillende fases gebouwd. De bouw van een eerste deel (zonnevelden) op het Energielandgoed, ook wel de showcase genoemd, staat gepland in 2023. Eind 2025 wordt gestart met de bouw van het eerste grote deel zonnevelden en de windturbines. In 2027 starten we met de bouw van het tweede deel van de zonnevelden.

De planning is afhankelijk van de invulling van een aantal randvoorwaarden, waaronder:

  • De Raad van State moet nog een uitspraak doen in de beroepsprocedure bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer.
  • Het Energielandgoed is in afwachting van de afronding van de onteigeningsprocedure met betrekking tot een deel van de gronden.
  • Het Energielandgoed kan tot december 2023 gebruik maken van de eerder verleende SDE++ subsidie voor de aanleg van de showcase.
  • De overall planning is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van transportcapaciteit om opgewekte energie terug te leveren op het net. Wegens een uitspraak van de Raad van State (project Porthos 2 november 2022) heeft TenneT de voorbereidingen voor de hoogspanningslijn Venray-Wells Meer tijdelijk stopgezet en de gemeente Bergen hierover geïnformeerd. Ze onderzoeken op dit moment wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. TenneT heeft Gemeente Bergen nog niet geïnformeerd over de mogelijke gevolgen, vooralsnog gaat Gemeente Bergen er van uit dat het geen vertraging oplevert.

Groene waterstof

Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om op het Energielandgoed een pilotinstallatie voor de productie van groene waterstof te realiseren. Een bedrijf met ervaring in de ontwikkeling en realisatie van groene waterstof heeft hierin interesse. In het voorjaar 2022 heeft het bedrijf samen met de gemeente de intentie uitgesproken om de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken.

Op dit moment verkennen beide partijen de mogelijkheden. Bij een positief resultaat start vervolgens een onderzoek om te bekijken wat er voor nodig is om het project mogelijk te maken. Ook wordt er gekeken hoe het project financieel, planologisch, milieutechnisch en juridisch gestructureerd wordt.

 

Rapport windmeetcampagne

In de periode april 2021 tot juni 2022 heeft een gespecialiseerd bureau een windmeetcampagne uitgevoerd op het Energielandgoed. Hierbij werden met behulp van lasertechnologie (een LIDAR Wind Cube apparaat) windsnelheden op verschillende hoogten gemeten. De uitkomsten van de metingen zijn onder andere van belang:

  • Voor het bepalen van de meest geschikte windturbines;
  • Het nauwkeuriger kunnen bepalen van de verwachte windopbrengst;
  • Het aanvragen van subsidies.

Uitkomsten van het onderzoek sluiten aan bij de eerder aangenomen verwachtingen van de windopbrengst. De definitieve windopbrengst is afhankelijk van de keuze van windturbines.

 

VerduurSAMEN2030-route

Afgelopen september is de VerduurSAMEN2030-route geopend. Een mooie route door de Maasduinen langs verschillende duurzame initiatieven. Er is een wandelroute van 6 km in Nieuw Bergen en een fietsroute van 28 km door Bergen, Well en Afferden.

Uiteraard komt de route ook langs het Energielandgoed Wells Meer. Via een informatiebordje aan de Wezerweg kunnen belangstellenden een QR-code downloaden of een link volgen. Ze worden dan verder geleid naar informatie over het Energielandgoed, waaronder de volgende animatie:

Energielandgoed Wells Meer - YouTube 

 

 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Update Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen