Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

De omgeving

Hoe ziet mijn zicht op het Energielandgoed eruit als direct omwonende?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Hoe ziet mijn zicht op het Energielandgoed eruit als direct omwonende?

In fase 3 en 4 hebben we het inrichtingsplan uitgewerkt tot een werkdocument. Hiervoor zijn we met de direct omwonenden van het Wells Meer in gesprek gegaan. Per omwonende zijn de wensen en ideeën besproken en waar mogelijk, meegenomen in het werkdocument.

Naast het werkdocument inrichtingsplan hebben we voor de direct omwonenden die dat wilden een inpassingsvoorstel uitgewerkt op basis van de gesprekken die zijn gevoerd voor het inrichtingsplan. In het inpassingsvoorstel staan alleen de aanpassingen direct rondom de woning en het perceel van de direct omwonenden. Het college heeft dit inpassingsvoorstel op 9 maart 2021 vastgesteld. Het inpassingsvoorstel is meegenomen in het werkdocument inrichtingsplan.

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen