Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

De omgeving

Hoe komen de wensen en bezwaren van inwoners terug in de plannen voor het Energielandgoed?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Hoe komen de wensen en bezwaren van inwoners terug in de plannen voor het Energielandgoed?

Voordat de gemeenteraad een document vaststelt, ligt het ter inzage. Inwoners kunnen dan een inspraakreactie of zienswijze indienen als ze het ergens niet mee eens zijn. Zo’n inspraakperiode heeft al meerdere malen plaatsgevonden voor het Energielandgoed, bijvoorbeeld voor het Masterplan en het bestemmingsplan. Het college van burgemeesters en wethouders reageert op elke inspraakreactie en de gemeenteraad op elke zienswijze. In de reactie wordt aangegeven of en op welke wijze de opmerking wordt meegenomen in het plan. Daarnaast worden er verschillende momenten georganiseerd waarop inwoners hun ideeën en wensen met ons kunnen delen. Bijvoorbeeld informatiebijeenkomst en een-op-een gesprekken met direct omwonenden.

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen