Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Wat zijn de gevolgen voor de inwoners van Bergen?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Wat zijn de gevolgen voor de inwoners van Bergen?

Het Energielandgoed moet zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de inwoners. Locatie Wells Meer is hierin de meest geschikte locatie, omdat het op ruimte afstand van de woonkernen ligt en voldoende ruimte heeft om in het ontwerp hinder te minimaliseren. Om de gevolgen voor omwonenden in beeld te brengen zijn onderzoeken uitgevoerd. Bij het bestemmingsplan is een milieueffectrapportage opgesteld, waarin de randvoorwaarden voor de inrichting van het Energielandgoed zijn bepaald. Het zijn randvoorwaarden over bijvoorbeeld de minimale afstand tussen woningen en windturbines en het voorkomen van grootschalige bomenkap.

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen