Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Verwachten we (nog) meer verkeer op de Wezerweg/Veenweg?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Verwachten we (nog) meer verkeer op de Wezerweg/Veenweg?

In de plannen is een bezoekerscentrum en innovatiecentrum opgenomen. Hierdoor zal het aantal verkeersbewegingen naar het plangebied toenemen. Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar wat de invloed hiervan zal zijn op de verkeerssituatie op de Wezerweg en de Veenweg. Verwacht wordt dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de Wezerweg en de Veenweg niet in het geding komen. In de regels van het bestemmingsplan is een maximum aan auto’s die het Energielandgoed jaarlijks mogen bezoeken opgenomen, zodat het verkeer op een veilige wijze kan worden afgewikkeld op het bestaande wegennet.

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen