Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Hoe groot wordt het belang van de gemeente in de bv?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Hoe groot wordt het belang van de gemeente in de bv?

Het Energielandgoed Wells Meer is een publiek initiatief van Gemeente Bergen. Het college heeft besloten om na het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde vergunningen een ontwikkel-bv op te richten die het Energielandgoed verder ontwikkelt. Gemeente Bergen blijft zeggenschap houden in de bv. De eerste periode is Gemeente Bergen de enige aandeelhouder. Wanneer er meer eigen vermogen nodig is, kunnen buurgemeenten toetreden. Op 23 juni 2021 hebben de gemeenten Venray, Mook en Middelaar en Gennep een intentieverklaring getekend waarin ze hun interesse uit hebben gesproken om mee te investeren in Energielandgoed Wells Meer. Het is voorzien dat ook na de toetreding van de buurgemeenten de Gemeente Bergen controle houdt over de ontwikkel-bv. Een logische verhouding lijkt dat de overheden samen voor 50% participeren in de bv en inwoners de kans krijgen om voor de andere 50% te participeren. De precieze verhouding moet echter nog verder worden uitgezocht.

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen