Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Is er voldoende wind in Gemeente Bergen voor duurzame energieopwekking?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Is er voldoende wind in Gemeente Bergen voor duurzame energieopwekking?

Windsnelheid per gemeente SDE+ december 2017Voor windenergie geldt dat dezelfde windmolen significant méér energie zal opwekken langs de kust (of in zee) dan op land. Dit betekent niet dat wind op land een slecht idee is. Voor een windturbine is het vooral belangrijk dat deze ‘blijft draaien’. Zolang de windturbine draait, produceert deze elektriciteit. De meeste turbines draaien vanaf een constante windsnelheid van 3,5 m/s. Het plaatje laat zien dat de windsnelheid in Bergen (op 100 meter hoogte) gemiddeld iets lager is dan 7,0 m/s. De windsnelheid wordt groter, naarmate je hoger gaat. Zo kun je bijvoorbeeld stellen dat een nieuwe, hogere windmolen in Bergen alsnog meer stroom opwekt dan een bestaande, lagere windmolen in Zeeland.

In de periode april 2021 tot juni 2022 heeft een gespecialiseerd bureau een windmeetcampagne uitgevoerd op het Energielandgoed. Hierbij werden met behulp van lasertechnologie (een LIDAR Wind Cube apparaat) windsnelheden op verschillende hoogten gemeten. Uit het onderzoek blijkt dat de eerder berekende verwachtingen juist zijn.

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen