Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Is er straks nog wel geld om het plan te bekostigen?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Is er straks nog wel geld om het plan te bekostigen?

De totale investering voor het Energielandgoed wordt geschat op circa € 207 miljoen. We gaan er nu van uit dat ongeveer 15-20% van de investering, ongeveer 30 miljoen, wordt gedaan met eigen vermogen. De gemeenteraad heeft tot nu toe ongeveer € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor planontwikkeling en de rest wordt ingebracht met extra eigen vermogen van regiogemeenten en inwoners van de gemeente Bergen. Het overige deel wordt gefinancierd met vreemd vermogen. Energielandgoed Wells Meer leent dit geld en betaalt rente hierover. We zijn hiervoor in gesprek verschillende Nederlandse banken waaronder de BNG. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier we de financiële organisatie gaan inrichten. We laten ons hierover door externe adviseurs inlichten.

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen