Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Hoe verhoudt Energielandgoed Wells Meer zich tot de RES (Regionale Energie Strategie) Noord- en Midden Limburg?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Hoe verhoudt Energielandgoed Wells Meer zich tot de RES (Regionale Energie Strategie) Noord- en Midden Limburg?

Gemeente Bergen vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. De RES komt niet in plaats van de afspraken die we als Bergen al hebben gemaakt. Het is een aanvulling hierop. De RES kijkt naar lastige vraagstukken die we alleen kunnen oplossen door als regio samen te werken én afspraken te maken. Zoals de volle elektriciteitsnetten. Deze kunnen we efficiënter benutten door projecten regionaal met elkaar af te stemmen. Binnen de RES wordt van alle gemeenten verwacht dat zij meewerken aan het behalen van de landelijke energie-opgave. Bergen heeft hiervoor al het programma VerduurSAMEN2030 opgesteld. Daarnaast wordt Gemeente Bergen op voorhand uitgesloten in de zoektocht naar nieuwe zoekgebieden voor grootschalige opwekking van duurzame energie vanuit de RES. In de totstandkoming van het Energielandgoed Wells Meer zijn namelijk alle locaties in gemeente Bergen al onderzocht en is besloten om uitsluitend het gebied Wells Meer te benutten voor grootschalige opwek. Hierdoor kunnen andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden zoals Nationaal Park De Maasduinen, in ieder geval tot 2030 bespaard blijven.

Het proces

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen