Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

Wat is een inrichtingsplan?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Wat is een inrichtingsplan?

In het inrichtingsplan werken we uit hoe we het Energielandgoed precies gaan inrichten. Hierbij hebben we inwoners, belangenorganisaties en experts betrokken.

De eerste contouren voor het inrichtingsplan zijn uitgewerkt in het masterplan. Het is een beeldend document waarin te zien is hoe het Energielandgoed wordt ingepast in de omgeving. Waar we natuur gaan ontwikkelen en hoe we ruimte, waar mogelijk, dubbel gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor zowel natuur en landbouw als de opwekking van elektriciteit. We geven ook aan hoe we het Energielandgoed toegankelijk en aantrekkelijk maken voor bezoekers. Waar komen fietspaden? En welke informatievoorziening is nodig?

Het inrichtingsplan is op het moment nog een werkdocument. In dit werkdocument is het Masterplan verder uitgewerkt tot een document dat de structuur, beeld- en ruimtelijke kwaliteit van het Energielandgoed beschrijft. Het Werkdocument is een leidraad voor de inrichting van het Energielandgoed en is de basis voor de keuzes die we moeten maken naar een voorlopig en vervolgens definitief ontwerp van het inrichtingsplan.

Naast het inrichtingsplan hebben we voor de direct omwonenden een inpassingsvoorstel uitgewerkt waarin de aanpassingen direct rondom de woning en het perceel staan beschreven. Het college heeft dit inpassingsvoorstel op 9 maart 2021 vastgesteld. Het inpassingsvoorstel is meegenomen in het werkdocument inrichtingsplan.

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen