Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

Hoe ziet fase 4 eruit?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Hoe ziet fase 4 eruit?

Vanaf februari 2021 is fase 4, de ontwikkelfase van het Energielandgoed gestart. In deze fase is de intentieverklaring tot het mee-investeren door regiogemeenten getekend (juni 2021), is de BV opgericht, is de aanvraag voor de vergunning innovatieboulevard ingediend, is er een windmeetcampagne uitgevoerd, is de SDE subsidie voor het eerste deel zonproject aangevraagd en toegekend en zijn er herstelbesluiten genomen op het bestemmingsplan en de vergunningen. Daarnaast werken we samen met TenneT en Enexis aan de voorbereidingen voor de netaansluiting (kabeltracé en hoogspanningsstation). Verdere voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg (detailleren ontwerp, aanbesteding voorbereiden etc.).

Bekijk hier de volledige procedure van de realisatie van het Energielandgoed.

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen