Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Energielandgoed Wells Meer

Algemeen

Het proces

Wat is de stand van zaken van het bestemmingsplan ELWM?

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Wat is de stand van zaken van het bestemmingsplan ELWM?

Dinsdag 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer gewijzigd vastgesteld. Daarnaast heeft Waterschap Limburg  de watervergunning verleend en heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de windturbines verleend. Tegen deze besluiten is vervolgens door 6 partijen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In de tweede helft van 2021 heeft de projectgroep gewerkt aan een verweer op de beroepschriften, in december 2021 is dit verweerschrift naar de Raad van State gestuurd. Voor deze procedure plant de Raad van State een zitting, de datum is nog niet bekend. De inhoud van de beroepsschriften was  aanleiding voor enkele herstelbesluiten

Raad van State zal vervolgens een zitting plannen, waarna een uitspraak volgt.

De omgeving

Het ontwerp

De effecten

Financiën en risico's

Hoogspanningskabel en transformatorstation

Enexis is bezig met de voorbereiding van de bouw van een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. De opgewekte energie wordt via dit station getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen