Statusupdate fase 2: De maatschappelijke kosten-batenanalyse

Datum: 29-03-2019

Op dit moment zit het Energielandgoed Wells Meer in fase 2, de ontwerpfase, waarin het ontwerp van het Energielandgoed verder wordt uitgewerkt. Een belangrijke stap in deze fase is het opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Deze analyse wordt opgesteld door het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Decisio. Zij gebruiken hiervoor de tool Wikken en Wegen. In de Wikken-fase wordt de situatie geschetst, mogelijke oplossingsrichtingen besproken en verwachte effecten benoemd en bij de Wegen-fase worden de effecten van de oplossingsrichtingen beoordeeld en gescoord.

Wat is een MKBA?

De MKBA is een methode om het maatschappelijke rendement van het Energielandgoed Wells Meer te laten zien. Wat levert het Energielandgoed op voor alle belanghebbenden? En wat voor kosten brengt het met zich mee? En wegen de baten op tegen de kosten die er zijn? De MKBA gaat verder dan alleen financiële gevolgen. Het neemt bijvoorbeeld ook de effecten op gezondheid, recreatie en ruimtebeslag mee. Alle effecten worden zo veel als mogelijk kwantitatief (in euro’s) uitgedrukt om ze goed met elkaar te kunnen vergelijken, maar er zullen ook een aantal effecten kwalitatief mee worden genomen om dat ze moeilijk uit zijn te drukken in geld.

Ontwerpmodellen

Er zijn op dit moment verschillende modellen voor het Energielandgoed ontworpen: een model gericht op productie, een model gericht op landschappelijke inpassing en een model gericht op innovatie. De verschillende modellen bevatten onder andere informatie over welke energiebronnen te gebruiken, of er plek is voor recreatie en hoe het geheel landschappelijk ingepast kan worden. Uit de verschillende alternatieven wordt uiteindelijk één voorkeursmodel gekozen. Deze keuze willen we in een interactief proces met de omgeving maken. Dat wil zeggen dat alle belanghebbenden de kans krijgen om mee te denken over de maatschappelijke thema’s waar we de modellen op gaan beoordelen. Om een keuze te kunnen maken is het belangrijk om de maatschappelijke kosten en baten goed in beeld te brengen zodat deze mee kunnen worden genomen in het besluit. Op basis hiervan kan een gefundeerde beslissing voor een van de modellen worden gemaakt. Daarnaast is een MBKA ook een goed middel om de ontwerpen te optimaliseren. Hoe kunnen de maatschappelijke kosten worden geminimaliseerd en de maatschappelijke baten gemaximaliseerd?

 Samen met de omgeving

Wij vinden de MKBA een zeer waardevolle methode, omdat we inwoners op deze manier kunnen betrekken bij het ontwerp van het Energielandgoed en de kosten en baten voor hen goed in beeld worden gebracht. Inwoners moeten ook kunnen profiteren van het Energielandgoed.  Wilt u meer weten over de MKBA of heeft u andere vragen over het Energielandgoed Wells Meer? Bezoek maandagavond 15 april tussen 19:30 en 21:30 de informatiemarkt in het gemeentehuis. Naast het informeren en delen van kennis organiseren we de informatiemarkt ook om een beter beeld te krijgen over wat er leeft. Wij horen graag uw mening, alle geluiden zijn welkom!

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Statusupdate fase 2: De maatschappelijke kosten-batenanalyse

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen