Impact Energielandgoed Wells Meer op grondwaterstand minimaal

Datum: 19-11-2020

Het Energielandgoed Wells Meer heeft een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd als onderdeel van het inrichtingsplan. Het onderzoek geeft inzicht in het huidig (geo)hydrologische systeem binnen en rondom het projectgebied van het Energielandgoed en laat zien welke impact de realisatie van het Energielandgoed hierop heeft. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de kansen en mogelijkheden van verschillenden soorten grondgebruik zoals natuur, landbouw en recreatie. Het onderzoek kunt u hier vinden.

Aanleiding onderzoek
Op 25 mei 2020 heeft het projectteam van het Energielandgoed met verschillende experts een themabijeenkomst georganiseerd voor de thema’s natuur en water. Hier is besloten een geohydrologisch onderzoek uit te voeren naar de effecten van het Energielandgoed op de grondwaterstanden. Deze informatie hebben we nodig om de inrichting van bijvoorbeeld het zonnepark en de energieboulevard uit te werken en voor de toepassing van meervoudig ruimtegebruik.

De resultaten
Met het onderzoek is een goed inzicht in het functioneren van het (geo)hydrologisch systeem ontstaan. De effecten en uitstraling van het Energielandgoed op het (geo)hydrologisch systeem buiten het projectgebied zijn met een gemodelleerde verhoging van ‘tot 20 cm van de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)’ en ‘tot 10 cm verhoging van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)’ klein. Het effect op de omgeving is hiermee minimaal. Binnen het projectgebied biedt vooral de verhoging ‘tot 60 cm van de GLG’ kansen voor natuur en landbouw.

Het inrichtingsplan
In het masterplan zijn de contouren voor het Energielandgoed vastgelegd en ontwerpvragen opgenomen die we nu in fase 3 aan het uitwerken zijn in het inrichtingsplan. In het inrichtingsplan kijken we bijvoorbeeld hoe het Energielandgoed zo goed mogelijk ingepast kan worden voor de omliggende woningen, waar natuurontwikkeling een plek krijgt en hoe fiets- en wandelroutes lopen. Het inrichtingsplan komt tot stand door gesprekken met direct omwonenden, interne werkateliers en themasessies met verschillende experts (bijvoorbeeld ecologen, hydrologen en verkeersdeskundigen). Volgens de planning is het inrichtingsplan in december gereed. Het plan wordt dan ter vaststelling aangeboden aan het college.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Impact Energielandgoed Wells Meer op grondwaterstand minimaal

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen