Commissie m.e.r. geeft advies over Energielandgoed Wells Meer

Datum: 11-12-2018

Gemeente Bergen (L) verzorgt aanvullend onderzoek

Vrijdag 2 november is de Commissie m.e.r. op locatiebezoek geweest bij het gebied Wells Meer. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting die organisaties adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten (MER). Een MER brengt de verwachte milieugevolgen van een project in beeld. De commissie adviseert over wat beschreven moet worden in het rapport en toetst wat al beschreven is. Gemeente Bergen (L) heeft in september 2018 de Commissie m.e.r. gevraagd om advies uit te brengen over het MER van het Energielandgoed Wells Meer. Het adviesrapport van de commissie laat zien dat de locatie Wells Meer veel kansen biedt voor grootschalige energieopwekking, maar dat aanvullend onderzoek op het gebied van leefomgeving, landschap en natuur wenselijk is

Aanvulling m.e.r.

Het concept advies van de commissie is geen bindend advies, maar wij zien dit wel als een belangrijk advies dat wij willen opvolgen. Het projectteam van het Energielandgoed Wells Meer is daarom direct begonnen met het aanvullen van het MER om de voortgang van het project te behouden. U kunt de aanvulling op het MER, waarbij we ingaan op het advies en de vragen van de commissie, hier lezen. Op deze manier willen we u zo goed mogelijk informeren en betrekken bij het project. Gemeente Bergen wil graag de Commissie m.e.r. bedanken voor haar aanbevelingen. In goed samenspel met de Commissie m.e.r. zijn we tot een mooi resultaat gekomen.

Doorkijk proces

De structuurvisie, waarin het gebied Wells Meer officieel wordt aangewezen als Energielandgoed, wordt met bijbehorend MER en aanvulling op 18 december voorgelegd aan de raad voor definitieve vaststelling. Na deze vaststelling beginnen we aan fase 2 in het project, de ontwerpfase. In fase 2 wordt de daadwerkelijke vormgeving van het Energielandgoed verder uitgewerkt. Zo zullen wij zoals in het advies benoemd wordt in een fase 2 aan de slag gaan met bijvoorbeeld visualisaties. We willen het Energielandgoed zo veel mogelijk samen met de inwoners vorm gaan geven: hoe wordt het Energielandgoed ingericht? Hoe komt het Energielandgoed eruit te zien? Aan het eind van fase 2 weten we welk ontwerp met de daarbij horende verdienmodellen het beste bij Bergen aansluiten.

Het advies van de Commissie m.e.r. kunt u hier teruglezen.

Het persbericht van de Commissie m.e.r. kunt u hier teruglezen.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Commissie m.e.r. geeft advies over Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen