College stemt in met gecoordineerde procedure Energielandgoed Wells Meer

Datum: 05-02-2020

Vorig jaar december heeft de raad het masterplan voor het Energielandgoed vastgesteld en hiermee besloten dat er gestart kan worden met fase 3, de planfase. In fase 3 wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij een reguliere bestemmingsplanprocedure wordt eerst het bestemmingplan vastgesteld en daarna de vergunningen aangevraagd. Het college heeft op 28 januari ermee ingestemd om de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de vergunningaanvraag gelijktijdig te laten lopen. Een zogenoemde gecoördineerde procedure. De raad moet hier nog een definitief besluit over nemen.

Waarom een gecoördineerde procedure?

Volgens de huidige planning zou het bestemmingplan in oktober 2020 vastgesteld worden. Hierna zouden de vergunningen aangevraagd worden, die voor maart 2021 verleend moeten zijn in verband met de aanvraag voor de SDE++-subsidie in maart 2021. Door de twee procedures gelijktijdig te laten lopen kan er tijdswinst worden behaald.

Gebruikelijke procedure

Gecoördineerde procedure

Als gevolg van het combineren van de procedures wordt het bestemmingsplan later vastgesteld dan gepland maar kunnen we de totale procedure eerder afronden. Het combineren van de twee procedures biedt verschillende voordelen. Door de ruimere planning is er bijvoorbeeld meer zekerheid dat de SDE++-subsidie deadline wordt gehaald. De inspraakmogelijkheden zijn in beide procedures hetzelfde, maar bij de gecoördineerde procedure ligt het bestemmingsplan tegelijk met de vergunningen ter inzage. Dit maakt het proces overzichtelijker. Er is maar één procedure en de afhandeling van zienswijzen vindt ook in één keer plaats.

 

Het college heeft nu in principe ingestemd met de gecoördineerde procedure. De raad moet hier nog mee instemmen. Hiervoor zal een apart voorstel volgen aan de raad.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
College stemt in met gecoordineerde procedure Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen