College stelt gecoordineerde procedure Energielandgoed Wells Meer voor aan gemeenteraad

Datum: 25-03-2020

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 28 januari in principe in met het coördineren van het bestemmingsplan voor Energielandgoed Wells Meer met de benodigde vergunningen. Daarmee wordt de planning van fase 3 verbeterd. Om het coördineren van het bestemmingsplan met de vergunningen daadwerkelijk mogelijk te maken, moet de gemeenteraad hierover nog een definitief besluit nemen. Afgelopen dinsdag besloot het college aan de gemeenteraad voor te stellen om voor het Energielandgoed een coördinatiebesluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

 

Waarom een gecoördineerde procedure?

Als gevolg van het combineren van de procedures wordt het bestemmingsplan later vastgesteld dan gepland (namelijk in december 2020), maar kunnen we de totale procedure eerder afronden. Door de twee procedures gelijktijdig te laten lopen, kan er tijdswinst worden behaald.

 

Gebruikelijke procedure

Gebruikelijke procedure

Gecoördineerde procedure

Gecoördineerde procedure

Het combineren van de twee procedures biedt verschillende voordelen. Door de ruimere planning is er bijvoorbeeld meer zekerheid dat de SDE++ subsidie deadline wordt behaald. De inspraakmogelijkheden zijn in beide procedures hetzelfde, maar bij de gecoördineerde procedure ligt het bestemmingsplan tegelijk met de vergunningen ter inzage. Dit maakt het proces overzichtelijker. Er is maar één procedure en de afhandeling van zienswijzen vindt ook in één keer plaats.

 

De gemeenteraad zal over het coördinatiebesluit besluiten tijdens de raadsvergadering van 21 april.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
College stelt gecoordineerde procedure Energielandgoed Wells Meer voor aan gemeenteraad

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen